TỔNG HỢP: Chính sách mới nổi bật có hiệu lực từ ngày 01/01/2024

Tiếp tục giảm thuế GTGT 2%, giảm thuế bảo vệ môi trường với xăng dầu; quy định về hoạt động khám chữa bệnh; thi đua – khen thưởng;… là những những chính sách mới nổi bật có hiệu lực từ ngày 01/01/2024.

Chính sách mới về thuế - phí - lệ phí
- Tiếp tục giảm thuế bảo vệ môi trường với xăng dầu theo Nghị quyết 42/2023/UBTVQH15 (Xem chi tiết tại đây)

- Tiếp tục giảm thuế GTGT 2% từ ngày 01/01/2024 đến hết ngày 30/6/2024 theo Nghị định 94/2023/NĐ-CP (Xem chi tiết tại đây)

- Mức thu lệ phí trước bạ đối với ô tô từ ngày 01/01/2024 (Xem chi tiết tại đây)

- Thu phí lòng đường, vỉa hè từ ngày 01/01/2024 tại TPHCM (Xem chi tiết tại đây)

- Giảm 10% lệ phí khi làm hộ chiếu online từ ngày 01/01/2024 (Xem chi tiết tại đây)

- Áp thuế tối thiểu toàn cầu từ ngày 01/01/2024 theo Nghị quyết 107/2023/QH15 (Xem chi tiết tại đây)

Chính sách mới về khám chữa bệnh

- Bổ sung trường hợp bác sĩ được từ chối khám chữa bệnh (Xem chi tiết tại đây)

- Sinh viên ngành học này được miễn toàn bộ học phí và hỗ trợ phí sinh hoạt toàn khóa học (Xem chi tiết tại đây)

- Quy định cấp giấy phép hoạt động bệnh viện (Xem chi tiết tại đây)

- Quy định về cấp giấy phép hành nghề y (Xem chi tiết tại đây)

- Tăng mức chi điều dưỡng phục hồi sức khỏe cho người có công (Xem chi tiết tại đây)

- Bổ sung nhiều hành vi cấm trong khám chữa bệnh (Xem chi tiết tại đây)

- Điều kiện cấp giấy phép hành nghề khám chữa bệnh (Xem chi tiết tại đây)

- Quy định mới về gia hạn giấy phép hành nghề khám chữa bệnh (Xem chi tiết tại đây)

- Quy định về điều trị nội trú, ngoại trú (Xem chi tiết tại đây)

- Quy định về hoạt động cấp cứu người bệnh (Xem chi tiết tại đây)

- Các trường hợp bắt buộc chữa bệnh từ ngày 01/01/2024 (Xem chi tiết tại đây)

- Chứng chỉ hành nghề y được cấp trước ngày 01/01/2024 phải chuyển đổi sang giấy phép hành nghề (Xem chi tiết tại đây)

- Quy định thực hành để được cấp chứng chỉ hành nghề y từ 01/01/2024 (Xem chi tiết tại đây)

- Quy định về cấp mới giấy phép hành nghề khám chữa bệnh từ 01/01/2024 (Xem chi tiết tại đây)

- Các trường hợp ưu tiên khám chữa bệnh từ ngày 01/01/2024 (Xem chi tiết tại đây)

Chính sách mới về đấu thầu

- Quy định mới nhất về chỉ định thầu từ ngày 01/01/2024 (Xem chi tiết tại đây)

- 08 loại hợp đồng với nhà thầu áp dụng từ ngày 01/01/2024 (Xem chi tiết tại đây)

- Các hành vi bị cấm trong hoạt động đấu thầu từ ngày 01/01/2024 (Xem chi tiết tại đây)

- Các trường hợp hủy thầu đối với lựa chọn nhà thầu, NĐT từ 01/01/2024 (Xem chi tiết tại đây)

- Quy định đấu thầu thuốc, thiết bị y tế từ ngày 01/01/2024 (Xem chi tiết tại đây)

- Quy định thời gian tổ chức lựa chọn nhà thầu từ ngày 01/01/2024 (Xem chi tiết tại đây)

Chính sách mới về nghĩa vụ quân sự

- Quy trình khám mắt khi khám sức khỏe nghĩa vụ quân sự từ ngày 01/01/2024 (Xem chi tiết tại đây)

- Quy định tiêu chuẩn sức khỏe nghĩa vụ quân sự từ ngày 01/01/2024 (Xem chi tiết tại đây)

- Quy trình khám sức khỏe nghĩa vụ quân sự từ ngày 01/01/2024 (Xem chi tiết tại đây)

- Tiêu chuẩn về viễn thị trong khám nghĩa vụ quân sự từ ngày 01/01/2024 (Xem chi tiết tại đây)

- Tiêu chuẩn về cận thị trong khám nghĩa vụ quân sự từ ngày 01/01/2024 (Xem chi tiết tại đây)

Quy định mới về cư trú

- Trình tự tiếp nhận hồ sơ đăng ký cư trú qua VNeID từ ngày 01/01/2024 (Xem chi tiết tại đây)

- Tăng thời hạn của giấy xác nhận cư trú lên 01 năm từ ngày 01/01/2024 (Xem chi tiết tại đây)

- Thủ tục xác nhận thông tin về cư trú từ ngày 01/01/2024 (Xem chi tiết tại đây)

Chính sách mới về thi đua – khen thưởng

- Không cần có sáng kiến vẫn đạt Chiến sĩ thi đua cơ sở từ 01/01/2024 (Xem chi tiết tại đây)

- 04 danh hiệu thi đua với cá nhân (Xem chi tiết tại đây)

- Tiêu chuẩn xét tặng danh hiệu chiến sĩ thi đua cơ sở từ ngày 01/01/2024 (Xem chi tiết tại đây)

- Các danh hiệu thi đua trong Quân đội nhân dân Việt Nam từ ngày 01/01/2024 (Xem chi tiết tại đây)

>> Tổng hợp Thông tư hướng dẫn Luật thi đua, khen thưởng 2022

Nguồn: https://thuvienphapluat.vn/chinh-sach-phap-luat-moi/vn/thoi-su-phap-luat/chinh-sach-moi/57839/tong-hop-chinh-sach-moi-noi-bat-co-hieu-luc-tu-ngay-01-01-2024