Những điều viên chức không được làm theo quy định tại Nghị định 115/2020 NĐ-CP

Là những người giữ vai trò phục vụ nhân dân có tính chất chuyên môn nghiệp vụ cao, viên chức phải tuân thủ chặt chẽ các quy định của pháp luật về những công việc không được làm. Để hiểu rõ chúng ta cùng xem video bên dưới nhé: