Nhân sự Thanh tra pháp chế

Họ tên: Trần Thị Ngọc Nhung, ngày sinh: 09/3/1992

– Chức vụ: Phó Trưởng phòng Tổng hợp

– Trình độ: Cử nhân. Chuyên ngành: Luật

– Công việc phụ trách: Thực hiện nhiệm vụ được Trưởng phòng Tổng hợp giao, bao gồm: thực hiện công tác thanh tra, pháp chế; giám sát hoạt động của các Ban quản lý cụm nhà.

– Email: ngocnhung@vnuhcm.edu.vn

– Số điện thoại: 0939542886

– Là cộng tác viên Thanh tra giáo dục của Thanh tra Bộ GD&ĐT, Cử nhân Ngôn ngữ Anh, có kinh nghiệm 09 năm làm việc pháp chế của đơn vị sự nghiệp công lập, pháp chế doanh nghiệp, cộng sự cấp cao tại Findlaw Asia tư vấn pháp lý thường xuyên cho các hoạt động của doanh nghiệp và đơn vị sự nghiệp công lập trong và ngoài hệ thống ĐHQG-HCM

 

 

Họ tên: Lê Thị Thùy Trang, ngày sinh: 26/12/1997

– Chức vụ: Nhân viên phòng Tổng hợp

– Trình độ: Cử nhân. Chuyên ngành: Luật

– Công việc phụ trách: Thực hiện nhiệm vụ được Trưởng phòng Tổng hợp giao, bao gồm: thực hiện công tác thanh tra, pháp chế.

– Email: leththuytrang261297@gmail.com

– Số điện thoại: 0971054289