DỰ KIẾN BẢNG LƯƠNG VIÊN CHỨC từ ngày 1/7/2024

(Chinhphu.vn) – Dự kiến Bảng lương của viên chức từ ngày 1/7/2024 theo mức lương cơ sở 2,34 triệu đồng/tháng.

Hiện nay lương của viên chức được tính theo công thức: Tiền lương = Hệ số lương x Lương cơ sở

Chiều 20/6, tại cuộc họp báo của Bộ Nội vụ, Bộ trưởng Bộ Nội vụ Phạm Thị Thanh Trà cho biết, Bộ Chính trị đã thống nhất với phương án chưa thực hiện trả lương theo vị trí việc làm, thay vào đó sẽ tăng lương cơ sở khoảng 30%, từ 1,8 triệu đồng/tháng lên 2,34 triệu đồng/tháng từ ngày 1/7/2024.

Vậy, sau ngày 1/7, lương của viên chức sẽ là bao nhiêu?

Chi tiết dự kiến Bảng lương viên chức từ 1/7/2024

DỰ KIẾN BẢNG LƯƠNG VIÊN CHỨC từ ngày 1/7/2024

DỰ KIẾN BẢNG LƯƠNG VIÊN CHỨC từ ngày 1/7/2024

DỰ KIẾN BẢNG LƯƠNG VIÊN CHỨC từ ngày 1/7/2024

DỰ KIẾN BẢNG LƯƠNG VIÊN CHỨC từ ngày 1/7/2024

DỰ KIẾN BẢNG LƯƠNG VIÊN CHỨC từ ngày 1/7/2024

DỰ KIẾN BẢNG LƯƠNG VIÊN CHỨC từ ngày 1/7/2024

DỰ KIẾN BẢNG LƯƠNG VIÊN CHỨC từ ngày 1/7/2024

DỰ KIẾN BẢNG LƯƠNG VIÊN CHỨC từ ngày 1/7/2024

Nguồn: https://xaydungchinhsach.chinhphu.vn/du-kien-bang-luong-vien-chuc-tu-ngay-1-7-2024-119240623093801308.htm