Bán, cho tặng xe từ 15/8/2023: Chủ xe phải làm những việc này

Căn cứ quy định tại Khoản 4 Điều 6 Thông tư 24/2023/TT-BCA (có hiệu lực thi hành từ ngày 15/8/2023) thì chủ xe phải làm những điều này khi bán, cho tặng xe từ 15/8/2023:

– Chủ xe phải giữ lại chứng nhận đăng ký xe, biển số xe (không giao cho tổ chức, cá nhân nhận chuyển quyền sở hữu xe) và nộp cho cơ quan đăng ký xe chứng nhận đăng ký xe, biển số xe để làm thủ tục thu hồi.

Trường hợp chuyển quyền sở hữu xe kèm theo biển số xe trúng đấu giá thì chủ xe nộp cho cơ quan đăng ký xe chứng nhận đăng ký xe để làm thủ tục thu hồi.

– Trong thời hạn 30 ngày, kể từ ngày làm giấy tờ chuyển quyền sở hữu xe, chủ xe phải làm thủ tục thu hồi.

Trường hợp quá thời hạn trên mà chủ xe không làm thủ tục thu hồi hoặc giao chứng nhận đăng ký xe, biển số xe cho tổ chức, cá nhân nhận chuyển quyền sở hữu xe làm thủ tục thu hồi thì trước khi giải quyết cơ quan đăng ký xe ra quyết định xử phạt đối với chủ xe về hành vi không làm thủ tục thu hồi theo quy định.

Trường hợp chủ xe không làm thủ tục thu hồi sau khi chuyển quyền sở hữu xe thì phải chịu trách nhiệm trước pháp luật về các hành vi vi phạm liên quan đến xe đó.

– Sau khi chủ xe làm thủ tục thu hồi, tổ chức, cá nhân nhận chuyển quyền sở hữu làm thủ tục đăng ký sang tên xe theo quy định.

Hồ sơ thu hồi chứng nhận đăng ký xe, biển số xe khi bán, cho tặng xe

Căn cứ Khoản 1 Điều 14 Thông tư 24/2023/TT-BCA thì hồ sơ thu hồi chứng nhận đăng ký xe, biển số xe khi bán, cho tặng xe bao gồm:

– Giấy khai thu hồi đăng ký, biển số xe;

– Giấy tờ của chủ xe theo quy định tại Điều 10 Thông tư 24/2023/TT-BCA;

– 02 bản chà số máy, số khung xe;

– Chứng nhận đăng ký xe;

– Biển số xe;

Trường hợp mất chứng nhận đăng ký xe hoặc mất biển số xe thì phải ghi rõ lý do trong giấy khai thu hồi đăng ký, biển số xe;

– Bản sao chứng từ mua bán, cho tặng theo quy định.

Thủ tục thu hồi chứng nhận đăng ký xe, biển số xe với trường hợp bán, cho tặng xe

Thủ tục thu hồi chứng nhận đăng ký xe, biển số với trường hợp bán, cho tặng xe thực hiện theo hướng dẫn tại Khoản 1 Điều 15 Thông tư 24/2023/TT-BCA, cụ thể như sau:

– Chủ xe kê khai giấy khai thu hồi đăng ký, biển số xe trên cổng dịch vụ công; cung cấp mã hồ sơ đăng ký xe trực tuyến; nộp hồ sơ thu hồi và nhận giấy hẹn trả kết quả đăng ký xe theo quy định;

– Sau khi kiểm tra hồ sơ xe hợp lệ, cơ quan đăng ký xe cấp chứng nhận thu hồi đăng ký, biển số xe theo quy định (có dán bản chà số máy, số khung và đóng dấu giáp lai của cơ quan đăng ký xe trên bản chà số máy, số khung xe):

+ 01 bản trả cho chủ xe;

+ 01 bản lưu hồ sơ xe;

Trường hợp mất chứng nhận đăng ký xe thì thực hiện xác minh theo quy định.

Các trường hợp thu hồi chứng nhận đăng ký, biển số xe

– Xe hỏng không sử dụng được, bị phá hủy do nguyên nhân khách quan.

– Xe hết niên hạn sử dụng, không được phép lưu hành theo quy định của pháp luật.

– Xe bị mất cắp, bị chiếm đoạt không tìm được hoặc xe thải bỏ, chủ xe đề nghị thu hồi chứng nhận đăng ký xe, biển số xe.

– Xe nhập khẩu miễn thuế hoặc xe tạm nhập của cơ quan, tổ chức, cá nhân nước ngoài tái xuất, chuyển quyền sở hữu hoặc tiêu hủy.

– Xe đăng ký tại các khu kinh tế theo quy định của Chính phủ khi tái xuất hoặc chuyển nhượng vào Việt Nam.

– Xe làm thủ tục đăng ký sang tên, di chuyển.

– Xe tháo máy, khung để đăng ký cho xe khác.

– Xe đã đăng ký nhưng phát hiện hồ sơ xe giả hoặc xe có kết luận của cơ quan có thẩm quyền số máy, số khung bị cắt, hàn, đục lại, tẩy xóa hoặc cấp biển số không đúng quy định.

Căn cứ: Điều 23 Thông tư 24/2023/TT-BCA

Nguồn: https://thuvienphapluat.vn/chinh-sach-phap-luat-moi/vn/thoi-su-phap-luat/chinh-sach-moi/52149/ban-cho-tang-xe-tu-15-8-2023-chu-xe-phai-lam-nhung-viec-nay