Ca khúc: Vang Ca Ngày Pháp Luật Việt Nam

Nước Việt Nam, truyền thống anh hùng, có Đảng quang vinh sáng soi đường ta đi. Toàn Đảng toàn dân nước Việt Nam, sắc son một lòng chấp hành luật pháp Việt Nam. Vì mục tiêu dân giàu nước mạnh, dân chủ công bằng đất nước văn minh. Toàn dân ta chung tay xây dựng, dù khó nguy gian nan không sờn, chí quyết một lòng, dựng xây đất nước đẹp tươi. Ngày 9 tháng 11 là ngày pháp luật Việt Nam. Cùng tôn vinh hiến pháp muôn đời, nêu tên lên gương sáng trong đời, ý thức chấp hành xây dựng luật pháp Việt Nam. Toàn dân ta 1 lòng vững tin, sống làm việc theo hiến pháp, pháp luật Việt Nam. Nghiêm chỉnh chấp hành luật pháp là đang xây dựng đất nước công bằng văn minh. Toàn Đảng toàn dân noi gương người Bác Hồ kính yêu. Chung tay xây dựng đất nước đẹp tươi. Nào bạn ơi vai kề sát vai, hân hoan chào mừng ngày pháp luật Việt Nam…