Đôi nét về Thanh tra pháp chế

Tổ chức thanh tra của Trung tâm Quản lý Ký túc xá (TTQLKTX hoặc Trung tâm) là bộ phận chuyên môn trong bộ máy tổ chức của Trung tâm, thực hiện chức năng giúp Giám đốc Trung tâm phát hiện sơ hở trong cơ chế quản lý để kiến nghị biện pháp khắc phục; phòng ngừa, phát hiện hành vi vi phạm pháp luật, nội quy, quy chế của đơn vị; giải quyết khiếu nại, tố cáo và phòng, chống tham nhũng trong phạm vi chức năng và nhiệm vụ của TTQLKTX theo quy định pháp luật; chịu sự chỉ đạo và hướng dẫn về chuyên môn nghiệp vụ của Ban Thanh tra – Pháp chế ĐHQG-HCM.