Quyết định 4291/QĐ-TLĐ năm 2022 quy định về tiêu chuẩn, định mức chế độ chi tiêu trong các cơ quan Công đoàn do Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam ban hành

Tin tức khác