Quyết định 1426/QĐ-TTCP năm 2016 phê duyệt “Bộ chỉ số đánh giá Công tác phòng, chống tham nhũng đối với Ủy ban nhân dân cấp tỉnh” do Tổng Thanh tra Chính phủ ban hành

Tin tức khác