Công văn số 58/BTTTT-KHCN ngày 11/01/2018 của Bộ Thông tin và Truyền thông V/v Hướng dẫn các nguyên tắc định hướng về công nghệ thông tin và truyền thông trong xây dựng Thành phố thông minh ở Việt Nam

Tin tức khác