Về việc quy định hỗ trợ chi trả phụ cấp trách nhiệm, phụ cấp đi xa công chức, viên chức được điều động, biệt phái, kiêm nhiệm chức vụ quản lý làm việc tại Phân hiệu Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh tỉnh Bến Tre

Tin tức khác