Quyết định số 09-QĐ/ĐU ngày 22/01/2024 của Đảng ủy Trung tâm Quản lý Ký túc xá về ban hành quy trình thực hiện lấy ý kiến Ban Chấp hành Đảng bộ những vấn đề quan trọng của Trung tâm Quản lý Ký túc xá

Tin tức khác