Quyết định ban hành Nội quy Ký túc xá Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh.

Tin tức khác