Tóm tắt Nghị định 91/2022/NĐ-CP sửa đổi Nghị định 126/2020/NĐ-CP về thuế

Nghị định 91/2022/NĐ-CP được ban hành đã sửa đổi nhiều quy định quan trọng của Nghị định 126/2020/NĐ-CP liên quan đến lĩnh vực quản lý thuế. Dưới đây là tóm tắt những nội dung được sửa đổi quan trọng của Nghị định 91/2022/NĐ-CP.

Tải tại đây