[Những điều người lao động cần biết về chế độ thai sản]

Chế độ thai sản là một trong những chế độ của bảo hiểm xã hội bảo đảm thu nhập cho người lao động nữ khi sinh con.

Vậy những điều kiện nào để được hưởng bảo hiểm thai sản?

Thời gian hưởng bao lâu?

Mức hưởng như thế nào và hồ sơ hưởng gồm những gì?

Xin mời Viên chức – Người lao động Trung tâm xem nội dung video clip sau để biết thêm thông tin chi tiết nhé!