Lễ ra mắt cuốn sách của Tổng Bí thư về đấu tranh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực

Sáng 2/2, Ban Nội chính Trung ương phối hợp với Nhà xuất bản Chính trị quốc gia Sự thật tổ chức Lễ ra mắt cuốn sách “Kiên quyết, kiên trì đấu tranh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực, góp phần xây dựng Đảng và Nhà nước ta ngày càng trong sạch, vững mạnh” của đồng chí Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng -Trưởng Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng, tiêu cực.

Lễ ra mắt cuốn sách của Tổng Bí thư về đấu tranh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực

Đồng chí Võ Văn Thưởng, Uỷ viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư và các đồng chí lãnh đạo thực hiện nghi thức phát hành sách điện tử, nguồn ảnh: TTXVN

Phát biểu tại buổi lễ, đồng chí Võ Văn Thưởng nêu rõ: Nội dung những bài viết, tư tưởng, quan điểm chỉ đạo của đồng chí Tổng Bí thư trong cuốn sách này được rút ra từ thực tiễn phong phú, thể hiện tầm nhìn, trí tuệ sáng suốt, sự chỉ đạo sâu sát, quyết liệt, toàn diện, đầy sức thuyết phục của đồng chí Tổng Bí thư; góp phần làm sáng rõ tư duy lý luận của Đảng ta về công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực và xây dựng, chỉnh đốn Đảng.

Lễ ra mắt cuốn sách của Tổng Bí thư về đấu tranh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực

Đồng chí Võ Văn Thưởng, Uỷ viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư phát biểu tại buổi lễ, nguồn ảnh: TTXVN

Cuốn sách cho thấy sự nhất quán giữa nói và làm; sự kiên trì đấu tranh không ngừng nghỉ; sự thống nhất giữa những nung nấu nhiều năm và hành động quyết liệt trong đấu tranh với tham nhũng, tiêu cực của đồng chí Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng để xây dựng, chỉnh đốn Đảng ta ngày càng trong sạch, vững mạnh (từ năm 1973, đã phê phán việc móc ngoặc, lãng phí).

Nội dung cuốn sách còn biểu hiện sự đồng tình, ủng hộ, cổ vũ của các tầng lớp nhân dân, đại biểu Quốc hội, chính khách, học giả nước ngoài đối với công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực ở Việt Nam.

Lễ ra mắt cuốn sách của Tổng Bí thư về đấu tranh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực

Đồng chí Nguyễn Thái Học, Phó Trưởng Ban Nội chính Trung ương phát biểu, nguồn ảnh: TTXVN

Cuốn sách là tài liệu rất giá trị cả về mặt lý luận và thực tiễn, có thể coi là cuốn “cẩm nang” về công tác đấu tranh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực ở nước ta. Qua cuốn sách này, bạn đọc trong và ngoài nước hiểu rõ hơn về chủ trương, đường lối và quyết tâm đấu tranh chống “giặc nội xâm”, ngăn chặn, đẩy lùi, xử lý nghiêm tham nhũng, tiêu cực của Đảng, Nhà nước ta – một cuộc chiến không tiếng súng nhưng vô cùng quyết liệt, cam go.

Đồng chí Võ Văn Thưởng đề nghị ngay sau Lễ ra mắt cuốn sách, Ban Tuyên giáo Trung ương chủ trì, phối hợp các cơ quan liên quan và báo chí tập trung tuyên truyền, giới thiệu đến đông đảo cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức và các tầng lớp nhân dân, giúp bạn đọc hiểu rõ hơn về giá trị của cuốn sách này trong công tác đấu tranh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực.

Lễ ra mắt cuốn sách của Tổng Bí thư về đấu tranh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực

Đại biểu dự buổi lễ ra mắt cuốn sách, nguồn ảnh: TTXVN

Các cấp ủy, tổ chức Đảng sớm tổ chức cho cán bộ, đảng viên đọc, nghiên cứu, quán triệt sâu sắc nội dung cuốn sách; đưa vào nội dung sinh hoạt chi bộ; liên hệ với công tác đấu tranh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực của địa phương, đơn vị mình. Hệ thống giáo dục quốc dân, nhất là các học viện, trường chính trị, trường đại học, cao đẳng cả nước, trên cơ sở nội dung cuốn sách, xây dựng thành tài liệu học tập, nghiên cứu về công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực.

Từ nhận thức đến hành động đòi hỏi phải có quyết tâm cao, nỗ lực lớn, phương pháp phải đúng, bài bản, khoa học, chặt chẽ, cấp ủy, tổ chức đảng, các cấp, các ngành, địa phương cần vận dụng đúng đắn, phù hợp các bài học kinh nghiệm được đúc rút từ quá trình lãnh đạo, chỉ đạo công tác đấu tranh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực nêu trong cuốn sách này.

Đồng chí Nguyễn Thái Học, Phó Trưởng Ban Nội chính Trung ương báo cáo khái quát quá trình thực hiện cho biết, cuốn sách được tập trung sưu tầm, tập hợp rất công phu, kỹ lưỡng các tài liệu, tư liệu, hình ảnh có liên quan từ nhiều nguồn và qua nhiều thời kỳ khác nhau. Quá trình biên soạn, hoàn thiện bản thảo cuốn sách đã tổ chức nhiều cuộc họp; qua trao đổi, thảo luận, có nhiều ý kiến, quan điểm, khác nhau, nhất là về bố cục, cách trình bày từng phần cũng như toàn bộ nội dung cuốn sách, từ đó xây dựng các phương án triển khai, tranh thủ ý kiến của các chuyên gia, nhà khoa học, xin ý kiến định hướng của các đồng chí lãnh đạo để đi đến thống nhất, hoàn thiện cuốn sách với nhiều điểm nhấn quan trọng về nội dung, mới về hình thức, logic, chặt chẽ về bố cục.

Lễ ra mắt cuốn sách của Tổng Bí thư về đấu tranh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực

Cuốn sách “Kiên quyết, kiên trì đấu tranh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực, góp phần xây dựng Đảng và Nhà nước ta ngày càng trong sạch, vững mạnh” của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, nguồn ảnh: QĐND

Phát biểu cảm tưởng tại lễ ra mắt cuốn sách, GS, TS Phùng Hữu Phú, Chủ tịch Hội đồng khoa học các cơ quan Đảng Trung ương cho rằng, việc xuất bản cuốn sách vào đúng dịp kỷ niệm 93 năm Ngày thành lập Đảng có một ý nghĩa rất thiết thực. Bởi cuốn sách đề cập vấn đề cốt lõi để xây dựng Đảng ta ngày càng trong sạch, vững mạnh; thể hiện nhuần nhuyễn phương châm kết hợp đồng bộ giữa xây và chống; xây dựng Đảng vững mạnh về chính trị tư tưởng, tổ chức và cán bộ gắn liền với chống suy thoái về đạo đức, lối sống của cán bộ, đảng viên, kiên quyết, kiên trì đấu tranh chống tham nhũng, tiêu cực.

Cuốn sách đã trả lời thỏa đáng những câu hỏi đặt ra hiện nay, như Tham nhũng, tiêu cực là gì? Tác hại ra sao? Nhận thức của Ðảng và Nhà nước ta về phòng, chống tham nhũng, tiêu cực? Những kết quả đạt được và bài học rút ra từ thực tiễn? Ðặc biệt là phải làm gì và làm như thế nào để tiếp tục ngăn chặn, đẩy lùi nạn tham nhũng, tiêu cực trong thời gian tới?

Lễ ra mắt cuốn sách của Tổng Bí thư về đấu tranh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực

Đại điện các cơ quan Trung ương nhận cuốn sách tại buổi lễ, nguồn ảnh: TTXVN

Ủy viên Đoàn Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Nguyễn Túc rất tâm đắc với các từ “kiên trì, kiên quyết” vì đấu tranh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực là vô cùng khó khăn, phức tạp đã được Đảng ta tập trung chỉ đạo từ lâu. Nếu Đảng ta mà trực tiếp là đồng chí Tổng Bí thư không kiên trì, không kiên quyết như những năm gần đây, thì cuộc chiến với thứ giặc nội xâm này không thể đạt kết quả như hiện nay. Cuốn sách có giá trị rất cao bởi đã tổng kết thực tiễn, rút ra những vấn đề có tính lý luận và các bài học kinh nghiệm quý để tiếp tục làm tốt hơn nữa, bài bản hơn nữa công tác đấu tranh, phòng, chống tham nhũng, tiêu cực.

Nhà báo Hàn Quốc Jung Rina cho rằng, cuốn sách không chỉ có giá trị với Việt Nam mà qua đó, bạn bè quốc tế hiểu rõ hơn Đảng Cộng sản Việt Nam, đánh giá cao công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng của Đảng ta. Từ đó tin tưởng vào Đảng Cộng sản Việt nam để yên tâm đầu tư, mở rộng đầu tư vào đất nước có nhiều tiềm năng phát triển này.

Tại buổi lễ, các đồng chí lãnh đạo đã bấm nút phát hành sách điện tử; tặng sách cho 47 cơ quan đơn vị.

Theo Báo Nhân dân

Nguồn: https://baohiemxahoi.gov.vn/tintuc/Pages/hoat-dong-dang-doan-the.aspx?ItemID=20053&CateID=66