Gặp mặt kỷ niệm 77 năm ngày truyền thống ngành Thanh tra

Ngày 23/11, Thanh tra Chính phủ (TTCP) tổ chức buổi gặp mặt nhân kỷ niệm 77 năm ngày truyền thống ngành Thanh tra (23/11/1945 – 23/11/2022). Tham dự có các Phó Tổng TTCP: Trần Ngọc Liêm, Bùi Ngọc Lam và toàn thể cán bộ, công chức, viên chức, người lao động cơ quan TTCP.

Phát biểu tại lễ kỷ niệm, thay mặt lãnh đạo TTCP, Phó Tổng TTCP Trần Ngọc Liêm ôn lại lịch sử truyền thống ngành Thanh tra. Cách đây 77 năm, ngày 23/11/1945, Chủ tịch Hồ Chí Minh ký Sắc lệnh số 64/SL thành lập Ban Thanh tra đặc biệt. Ban Thanh tra đặc biệt có ủy nhiệm là đi giám sát tất cả các công việc và các nhân viên của các ủy ban nhân dân và các cơ quan của Chính phủ. Ngày 23/11/1945, đã đánh dấu sự ra đời và trở thành ngày Truyền thống của ngành Thanh tra Việt Nam.

Trong suốt 77 năm xây dựng, trưởng thành, hoạt động của ngành Thanh tra luôn gắn liền với sự nghiệp cách mạng của dân tộc. Mặc dù với nhiều tên gọi khác nhau nhưng cán bộ, công chức, viên chức ngành Thanh tra Việt Nam luôn giữ vững phẩm chất, bản lĩnh chính trị thể hiện được vai trò nòng cốt trong đấu tranh, phòng ngừa, xử lý vi phạm, chấn chỉnh quản lý, đề xuất hoàn thiện chính sách, pháp luật, góp phần quan trọng vào sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

Gặp mặt kỷ niệm 77 năm ngày truyền thống ngành Thanh tra

Năm 2022, ngành Thanh tra tiếp tục đoàn kết, nhất trí, nỗ lực phấn đấu tập trung vào thực hiện nhiệm vụ chính trị do Đảng và nhà nước giao, nhất là trong công tác thanh tra; giải quyết khiếu nại, tố cáo (KN,TC); phòng, chống tham nhũng (PCTN), hoàn thiện thể chế.

Phó Tổng Thanh tra Trần Ngọc Liêm cho biết, trong thời gian qua, TTCP và ngành Thanh tra có nhiều nỗ lực, tập trung thanh tra những lĩnh vực trọng điểm, nhạy cảm, dễ nảy sinh tiêu cực, tham nhũng, được dư luận xã hội quan tâm, góp phần phát hiện, kiến nghị xử lý nhiều vi phạm, chấn chỉnh những sơ hở trong công tác quản lý nhà nước, quản lý kinh tế – xã hội, đề xuất các giải pháp phòng ngừa. Công tác giải quyết KN,TC có chuyển biến tích cực, trách nhiệm các cấp, các ngành được nâng lên, đã tập trung giải quyết được nhiều vụ việc tồn đọng, phức tạp, kéo dài, góp phần ổn định tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội. Công tác PCTN có nhiều tiến bộ, nhất là xây dựng thể chế, triển khai các giải pháp phòng ngừa, phát hiện tham nhũng, phối hợp xử lý nhiều vụ việc tham nhũng, từng bước tạo được lòng tin trong nhân dân.

Trong thời gian tới, trong công tác thanh tra cần bám sát kế hoạch, kịp thời, thanh tra đột xuất, tập trung vào những lĩnh vực dễ xảy ra tham nhũng, tiêu cực nhằm phát hiện, chấn chỉnh những sơ hở, bất cập trong quản lý, xử lý các hành vi vi phạm, tiêu cực cũng như kiến nghị sửa đổi, bổ sung cơ chế, chính sách cho phù hợp. Chú ý nâng cao chất lượng công tác thanh tra, bảo đảm kết luận thanh tra chính xác, khách quan, đúng pháp luật, đồng thời tăng cường kiểm tra, đôn đốc việc thực hiện kết luận thanh tra…

Trong công tác giải quyết KN,TC, cần tăng cường công tác quản lý nhà nước; tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật và thực hiện đồng bộ các quy định của pháp luật về khiếu nại, tố cáo; tập trung giải quyết các vụ khiếu kiện đông người, phức tạp, kéo dài.   

Trong công tác PCTN có giải pháp đồng bộ, tiến hành quyết liệt hơn, để tạo chuyển biến rõ rệt. Chủ động, tích cực hướng dẫn, đôn đốc, triển khai các biện pháp phòng ngừa nhất là công tác kiểm soát tài sản, thu nhập. Đồng thời, đẩy mạnh phát hiện tham nhũng và có biện pháp kiên quyết thu hồi tài sản tham nhũng.

Để tiếp tục cống hiến và hoàn thành những nhiệm vụ cao cả trong thời gian tới, Phó Tổng TTCP Trần Ngọc Liêm kêu gọi toàn thể cán bộ, công chức, viên chức, người lao động ngành Thanh tra tiếp tục phát huy truyền thống, đoàn kết một lòng, tiếp tục phấn đấu vượt mọi khó khăn để hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao.