ĐẠI HỘI CÔNG ĐOÀN TTQLKTX LẦN THỨ VIII, NHIỆM KỲ 2023-2028

Ngày 24/3/2023, Công đoàn Trung tâm Quản lý Ký túc xá (Trung tâm) tổ chức Đại hội lần thứ VIII, nhiệm kỳ 2023-2028 với chủ đề “Đổi mới – Phát triển”

ĐẠI HỘI CÔNG ĐOÀN TTQLKTX LẦN THỨ VIII, NHIỆM KỲ 2023-2028

Tham dự và phát biểu chỉ đạo có ThS. Lâm Tường Thoại – Chủ tịch Công đoàn Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh (ĐHQG-HCM), ThS. Tăng Hữu Thủy – Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Trung tâm, đại diện UBKT Công đoàn ĐHQG-HCM, đại diện BCH công đoàn của cụm thi đua 4 cùng 179 đoàn viền Công đoàn Trung tâm.

Tổng kết, đánh giá thực hiện Nghị quyết Đại hội nhiệm kỳ 2017-2022, Công đoàn Trung tâm đã đạt được những thành tích đáng tự hào: 5 năm liền là Công đoàn xuất sắc vững mạnh cấp Liên đoàn Lao động TP HCM; nhận Cờ thi đua của Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam; là một trong những Công đoàn cơ sở có nhiều đóng góp quan trọng trong công tác phòng, chống đại dịch Covid-19 trong thời gian 2020-2021; trở thành một trong những lá cờ đầu trong hoạt động và phong trào của Công đoàn ĐHQG-HCM khối phục vụ đào tạo.

ĐẠI HỘI CÔNG ĐOÀN TTQLKTX LẦN THỨ VIII, NHIỆM KỲ 2023-2028

Với chủ đề Đại hội lần thứ VIII, nhiệm kỳ 2023-2028 “Đổi mới – Phát triển”, Công đoàn Trung tâm đặt ra nhiều chương trình, giải pháp thực hiện với 16 chỉ tiêu phấn đấu nhằm thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội, trong đó có một số chỉ tiêu tiêu biểu như: Học tập, làm theo tấm gương đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; công tác bồi dưỡng, giới thiệu quần chúng ưu tú phát triển Đảng; tham gia quản lý, phát triển đơn vị; đồng hành với nhiệm vụ chính trị của đơn vị; v.v…

Phát biểu chỉ đạo đại hội, đồng chí Lâm Tường Thoại – Chủ tịch Công đoàn ĐHQG-HCM ghi nhận và đánh giá cao công tác chuẩn bị, các văn kiện trình bày tại Đại hội và đặc biệt mong muốn trong nhiệm kỳ mới, BCH Công đoàn cần chú trọng việc đổi mới công tác nắm bắt tâm tư nguyện vọng của người lao động, đoàn viên công đoàn, nhất là phương pháp lắng nghe để thấu hiểu, lắng nghe không phải chỉ để giải thích mà để tìm tiếng nói chung, lắng nghe để triển khai hoạt động tốt hơn; tạo môi trường để trao đổi, chia sẻ tâm tư, nguyện vọng về công việc, cuộc sống; triển khai phong trào, hoạt động cần đi vào thật chất, có chiều sâu và mang lại kết quả thiết thực cho người lao động; xây dựng các chỉ tiêu cần có phân nhóm và tích cực tham gia, đồng hành với các hoạt động của Công đoàn ĐHQG-HCM.

ĐẠI HỘI CÔNG ĐOÀN TTQLKTX LẦN THỨ VIII, NHIỆM KỲ 2023-2028

Ghi nhận, cảm ơn và đánh giá cao kết quả của hoạt đông Công đoàn nhiệm kỳ 2017-2022, đồng chí Tăng Hữu Thủy – Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Trung tâm mong muốn nhiệm kỳ tới, Công đoàn Trung tâm cần làm tốt các nhiệm vụ:

– Công đoàn là tổ chức tập hợp sự đoàn kết, đồng thuận trong viên chức, người lao động để kịp thời phát động các phong trào, cung cấp đầy đủ thông tin để người lao động hiểu đúng, hiểu đủ và hưởng ứng tham gia.

– Tổ chức Công đoàn cần xây dựng chương trình hoạt động để thực hiện nhiệm vụ đồng hành cùng Trung tâm đổi mới và phát triển ổn định.

– Cùng với lãnh đạo Trung tâm chăm lo đời sống người lao động phù hợp với đặc điểm từng nhóm lao động, phát triển bền vững.

ĐẠI HỘI CÔNG ĐOÀN TTQLKTX LẦN THỨ VIII, NHIỆM KỲ 2023-2028

Ngoài ra, Công đoàn Trung tâm mong muốn Công đoàn ĐHQG-HCM trong quá trình xây dựng chương trình hành động và Nghị quyết Đại hội cần có sự phân vai trong hoạt động giữa khối cơ sở đào tạo và khối phục vụ đào tạo cũng như mong muốn hoạt động của Công đoàn Trung tâm trở thành các hoạt động nòng cốt, đóng vai trò quan trọng trong hoạt động của khối phục vụ đào tạo thuộc Công đoàn ĐHQG-HCM.Đại hội đã bầu ra Ban chấp hành nhiệm kỳ với 11 đồng chí đủ tiêu chuẩn, trẻ, giàu khát vọng cống hiến; bầu 05 đại biểu tham dự Đại hội Đại biểu Công đoàn ĐHQG-HCM và biểu quyết, thống nhất thông qua Nghị quyết, các chỉ tiêu phấn đấu nhiệm kỳ 2023-2028

Nguồn: https://ktx.vnuhcm.edu.vn/tin-tuc/dai-hoi-cong-doan-ttqlktx-lan-thu-viii-nhiem-ky-2023-2028-330.html