Cấp lại CCCD chỉ thực hiện online, không cần làm trực tiếp

(PLO)- Theo dự thảo, việc cấp lại thẻ CCCD được thực hiện trực tuyến trên cổng dịch vụ công quốc gia, công dân không phải đến cơ quan quản lý căn cước để thực hiện thủ tục.

Bộ Tư pháp vừa công bố tài liệu họp thẩm định dự án Luật căn cước công dân (CCCD) (sửa đổi).

Dự kiến, Luật CCCD (sửa đổi) sẽ được trình Quốc hội cho ý kiến tại kỳ họp thứ 5 (tháng 5-2023), thông qua tại kỳ họp thứ 6 (tháng 10-2023) và có hiệu lực từ 1-7-2024.

Theo dự thảo Báo cáo tổng kết thi hành Luật CCCD 2014, Bộ Công an đánh giá việc triển khai, thực hiện Luật CCCD đạt nhiều kết quả.

Nhiều địa phương đã thực hiện đồng bộ, có hiệu quả các nội dung, yêu cầu cải cách hành chính trong công tác cấp, quản lý CCCD. Có sự phối hợp chặt chẽ với các ngành, các cấp, gắn việc thực hiện các quy định về CCCD với các lĩnh vực có liên quan như: cư trú, hộ tịch, dân số, thống kê.

Việc triển khai thực hiện Luật CCCD đã đảm bảo được yêu cầu quản lý nhà nước về căn cước công dân trong tình hình mới, góp phần thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ chính trị, kinh tế, xã hội ở các cấp, hỗ trợ đắc lực trong phòng ngừa, đấu tranh chống tội phạm, giữ gìn an ninh trật tự.

Tuy nhiên, Bộ Công an đánh giá thực tiễn vẫn gặp khó khăn, vướng mắc từ quy định của Luật CCCD 2014. Một trong số đó là việc hiện chưa có quy định về cấp lại thẻ CCCD theo hồ sơ đề nghị cấp thẻ gần nhất trên hệ thống cấp CCCD nên có trường hợp công dân vừa được cấp thẻ CCCD nhưng bị thất lạc, hư hỏng…đều phải trực tiếp đến cơ quan công an để thực hiện cấp lại thẻ CCCD khác.

Trên cơ sở đó, để đơn giản hóa thủ tục hành chính cho người dân, Bộ Công an đề xuất hướng mới trong quy định về trình tự, thủ tục khi cấp đổi, cấp lại CCCD.

Dự thảo Luật cơ bản kế thừa các quy định của Luật CCCD hiện hành và bổ sung theo hướng việc cấp lại thẻ CCCD được thực hiện trực tuyến trên cổng dịch vụ công quốc gia (công dân không phải đến cơ quan quản lý căn cước để thực hiện thủ tục). Cơ quan quản lý căn cước sử dụng thông tin đã cấp thẻ CCCD lần gần nhất để cấp lại thẻ căn cước cho công dân.

Việc cấp lại CCCD sẽ được thực hiện trong thời hạn 7 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ.

Nguồn: https://plo.vn/cap-lai-cccd-chi-thuc-hien-online-khong-can-lam-truc-tiep-post723563.html