Tiếp tục giảm thuế GTGT 2%, giảm thuế bảo vệ môi trường với xăng dầu; quy định về hoạt động khám chữa bệnh; thi đua – khen thưởng;… là những những chính sách mới nổi bật có hiệu lực từ ngày 01/01/2024.

Chính sách mới về thuế – phí – lệ phí

– Tiếp tục giảm thuế bảo vệ môi trường với xăng dầu theo Nghị quyết 42/2023/UBTVQH15 (Xem chi tiết tại đây)

– Tiếp tục giảm thuế GTGT 2% từ ngày 01/01/2024 đến hết ngày 30/6/2024 theo Nghị định 94/2023/NĐ-CP (Xem chi tiết tại đây)

– Mức thu lệ phí trước bạ đối với ô tô từ ngày 01/01/2024 (Xem chi tiết tại đây)

– Thu phí lòng đường, vỉa hè từ ngày 01/01/2024 tại TPHCM (Xem chi tiết tại đây)

– Giảm 10% lệ phí khi làm hộ chiếu online từ ngày 01/01/2024 (Xem chi tiết tại đây)

– Áp thuế tối thiểu toàn cầu từ ngày 01/01/2024 theo Nghị quyết 107/2023/QH15 (Xem chi tiết tại đây)

Chính sách mới về đấu thầu

– Quy định mới nhất về chỉ định thầu từ ngày 01/01/2024 (Xem chi tiết tại đây)

– 08 loại hợp đồng với nhà thầu áp dụng từ ngày 01/01/2024 (Xem chi tiết tại đây)

– Các hành vi bị cấm trong hoạt động đấu thầu từ ngày 01/01/2024 (Xem chi tiết tại đây)

– Các trường hợp hủy thầu đối với lựa chọn nhà thầu, NĐT từ 01/01/2024 (Xem chi tiết tại đây)

– Quy định đấu thầu thuốc, thiết bị y tế từ ngày 01/01/2024 (Xem chi tiết tại đây)

– Quy định thời gian tổ chức lựa chọn nhà thầu từ ngày 01/01/2024 (Xem chi tiết tại đây)

Quy định mới về cư trú

– Trình tự tiếp nhận hồ sơ đăng ký cư trú qua VNeID từ ngày 01/01/2024 (Xem chi tiết tại đây)

– Tăng thời hạn của giấy xác nhận cư trú lên 01 năm từ ngày 01/01/2024 (Xem chi tiết tại đây)

– Thủ tục xác nhận thông tin về cư trú từ ngày 01/01/2024 (Xem chi tiết tại đây)

Chính sách mới về thi đua – khen thưởng

– Không cần có sáng kiến vẫn đạt Chiến sĩ thi đua cơ sở từ 01/01/2024 (Xem chi tiết tại đây)

– 04 danh hiệu thi đua với cá nhân (Xem chi tiết tại đây)

– Tiêu chuẩn xét tặng danh hiệu chiến sĩ thi đua cơ sở từ ngày 01/01/2024 (Xem chi tiết tại đây)

– Các danh hiệu thi đua trong Quân đội nhân dân Việt Nam từ ngày 01/01/2024 (Xem chi tiết tại đây)

> Tổng hợp Thông tư hướng dẫn Luật thi đua, khen thưởng 2022

Nguồn: https://thuvienphapluat.vn/chinh-sach-phap-luat-moi/vn/thoi-su-phap-luat/chinh-sach-moi/57839/tong-hop-chinh-sach-moi-noi-bat-co-hieu-luc-tu-ngay-01-01-2024