Viện Kỹ thuật Công nghệ cao NTT (Viện CNC), chính thức hoạt động đầu năm 2015, được đầu tư và phát triển để trở thành một trung tâm nghiên cứu khoa học và chuyển giao công nghệ mũi nhọn của trường Đại học Nguyễn Tất Thành (ĐH NTT) nói riêng và khu vực phía Nam nói chung. Với chiến lược thu hút nhân tài hợp lý, Viện CNC đã quy tụ được gần 30 nhà khoa học trẻ tốt nghiệp Tiến sĩ từ các nước Mỹ, Đức, Singapore, Italy, Hàn Quốc và Nhật Bản.

Đại học Nguyễn Tất Thành và Viện Kỹ thuật Công nghệ cao NTT đã tạo điều kiện tối đa cho các nhà khoa học phát triển cách tạo ra một môi trường học thuật mở tương tự như ở các nước tiên tiến, có chế độ đãi ngộ tốt, đầu tư trang thiết bị, và cung cấp kinh phí hoạt động thường xuyên. Tổng mức đầu tư cho NHTI hàng năm tuy không thể so sánh với các trường đại học công lớn nhưng lại được sử dụng một cách hiệu quả hơn nhiều lần.

CHỨC NĂNG

Tham mưu cho Ban giám hiệu và các đơn vị trong Đại học Nguyễn Tất Thành về các lĩnh vực Khoa học – Công nghệ (KHCN), thực hiện các chương trình nghiên cứu và phát triển KHCN, phối hợp cùng các đơn vị của ĐH NTT trong giảng dạy và nghiên cứu KHCN.

NHIỆM VỤ

Tham mưu

 • Tham gia hoạch định chiến lược phát triển khoa học công nghệ của ĐH NTT
 • Tham gia tư vấn các dự án KHCN của ĐH NTT
 • Tham gia đánh giá các dự án khoa học công nghệ do các đơn vị trong Trường xây dựng hoặc do các đối tác của ĐH NTT giới thiệu

Xây dựng và thực hiện dự án Trung tâm phát triển Công nghệ cao NTT (TT PT CNC)

 • Tham gia cùng ban dự án của ĐH NTT xây dựng đề án TT PT CNC tại Khu Công nghệ cao Thành phố Hồ Chí Minh
 • Xây dựng các hướng nghiên cứu cho Viện CNC tại TT PT CNC
 • Thiết kế, xây dựng, và vận hành hệ thống phòng thí nghiệm của Viện CNC tại TT PT CNC
 • Liên kết với các cơ sở nghiên cứu và doanh nghiệp trong và ngoài nước để triển khai nghiên cứu ứng dụng và sản xuất thử nghiệm tại TT PT CNC

Nghiên cứu KHCN

 • Đăng ký và thực hiện các đài tài, dự án KHCN cấp cơ sở, cấp tỉnh/thành phố, và cấp quốc gia
 • Liên kết với các tổ chức KHCN trong và ngoài nước thực hiện các đề tài/dự án phối hợp với các cơ sở nước ngoài
 • Công bố kết quả nghiên cứu tại các hội nghị KHCN trong nước và quốc tế và dưới dạng các bài báo trên các tập chí có uy tín trong nước và quốc tế
 • Đăng ký bảo hộ sở hữu trí tuệ các sản phẩm nghiên cứu
 • Chuyển giao các kết quả nghiên cứu cho các doanh nghiệp