Quyết định 589/QĐ-TLĐ năm 2014 về Quy định tổ chức Công đoàn Việt Nam tham gia góp ý xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền do Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam ban hành

Tin tức khác