Quốc hội chuẩn bị lấy ý kiến nhân dân về luật Đất đai

Sáng 13.12, Ủy ban Thường vụ Quốc hội (UBTVQH) khai mạc phiên họp thứ 18, quyết định việc lấy ý kiến nhân dân về luật Đất đai đang được QH sửa đổi.

Theo tờ trình mà Chính phủ gửi tới UBTVQH, việc lấy ý kiến nhân dân về luật Đất đai dự kiến tiến hành từ 3.1 – 28.2.2023. Nội dung lấy ý kiến là toàn bộ dự thảo luật Đất đai sửa đổi và các vấn đề liên quan được dư luận quan tâm… Nội dung về lấy ý kiến nhân dân về luật Đất đai sẽ được UBTVQH quyết định tại phiên làm việc chiều 14.12.

Một nội dung quan trọng khác tại phiên họp lần này cho ý kiến việc chuẩn bị kỳ họp bất thường lần thứ 2 QH XV dự kiến diễn ra đầu tháng 1.2023 sắp tới. Trong đó, bao gồm việc xử lý các dự án BOT giao thông vướng mắc; cho ý kiến quy hoạch tổng thể quốc gia và các nội dung khác cần trình QH tại kỳ họp bất thường.

Tại phiên họp, UBTVQH cho ý kiến về việc giải trình, tiếp thu, chỉnh lý dự thảo luật Khám bệnh, chữa bệnh sửa đổi dự kiến sẽ được xem xét, thông qua tại kỳ họp bất thường thứ 2.

Cùng đó, UBTVQH cho ý kiến về chương trình công tác năm 2023 của UBTVQH; xem xét, thông qua việc sửa đổi Pháp lệnh về trình tự, thủ tục xem xét, quyết định áp dụng biện pháp xử lý hành chính tại TAND; Nghị quyết ban hành Quy chế về việc bồi dưỡng kiến thức, kỹ năng hoạt động của đại biểu QH.

Ngoài ra, UBTVQH sẽ xem xét báo cáo công tác dân nguyện của QH tháng 11.2022; việc bổ sung dự toán ngân sách nhà nước nguồn vốn viện trợ không hoàn lại của nước ngoài (nguồn chi thường xuyên) năm 2021; xem xét, quyết định việc bổ sung kinh phí mua bù gạo dự trữ quốc gia; phê chuẩn việc bổ nhiệm và miễn nhiệm đại sứ đặc mệnh toàn quyền của Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam.

Cạnh đó, UBTVQH sẽ cho ý kiến việc điều chỉnh dự toán kinh phí bảo đảm hoạt động chưa sử dụng hết năm 2021 của Tổng cục Thuế và Tổng cục Hải quan; việc tổng kết, đánh giá việc thực hiện Nghị quyết 30 năm 2021 và đề xuất một số cơ chế, chính sách về y tế.