NHỮNG ĐIỀU CẦN BIẾT VỀ KẾ TOÁN NĂM 2023

1. Năm 2023, người làm kế toán phải đáp ứng những tiêu chuẩn nào?
Theo quy định tại khoản 1 Điều 51 Luật Kế toán 2015, người làm kế toán năm 2023 phải đáp ứng các tiêu chuẩn sau đây:

– Tiêu chí 1: Người làm kế toán phải có phẩm chất đạo đức nghề nghiệp, trung thực, liêm khiết, có ý thức chấp hành pháp luật.

– Tiêu chí 2: Người làm kế toán phải có trình độ chuyên môn, nghiệp vụ về kế toán.

2. Người không được làm kế toán năm 2023 là những ai?
Căn cứ theo quy định tại Điều 52 Luật Kế toán 2015 (được hướng dẫn bởi Điều 19 Nghị định 174/2016/NĐ-CP), người không được làm kế toán năm 2023 bao gồm:

(1) Người chưa thành niên (là người chưa đủ mười tám tuổi); người bị Tòa án tuyên bố hạn chế hoặc mất năng lực hành vi dân sự; người đang phải chấp hành biện pháp đưa vào cơ sở giáo dục bắt buộc, cơ sở cai nghiện bắt buộc.

(2) Người đang bị cấm hành nghề kế toán theo bản án hoặc quyết định của Tòa án đã có hiệu lực pháp luật; người đang bị truy cứu trách nhiệm hình sự; người đang phải chấp hành hình phạt tù hoặc đã bị kết án về một trong các tội xâm phạm trật tự quản lý kinh tế, tội phạm về chức vụ liên quan đến tài chính, kế toán mà chưa được xóa án tích.

(3) Cha đẻ, mẹ đẻ, cha nuôi, mẹ nuôi, vợ, chồng, con đẻ, con nuôi, anh, chị, em ruột của người đại diện theo pháp luật, của người đứng đầu, của giám đốc, tổng giám đốc và của cấp phó của người đứng đầu, phó giám đốc, phó tổng giám đốc phụ trách công tác tài chính – kế toán, kế toán trưởng trong cùng một đơn vị kế toán, trừ các doanh nghiệp tư nhân, công ty trách nhiệm hữu hạn do một cá nhân làm chủ sở hữu, doanh nghiệp thuộc loại hình khác không có vốn nhà nước và là doanh nghiệp siêu nhỏ theo quy định của pháp luật về hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa (Xem chi tiết cách xác định doanh nghiệp siêu nhỏ TẠI ĐÂY).

(4) Người đang làm quản lý, điều hành, thủ kho, thủ quỹ, người được giao nhiệm vụ thường xuyên mua, bán tài sản trong cùng một đơn vị kế toán, trừ trường hợp trong cùng doanh nghiệp tư nhân, công ty trách nhiệm hữu hạn do một cá nhân làm chủ sở hữu và các doanh nghiệp thuộc loại hình khác không có vốn nhà nước và là doanh nghiệp siêu nhỏ theo quy định của pháp luật về hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa.

3. Người làm kế toán có những quyền và trách nhiệm nào?
Căn cứ theo quy định tại khoản 2 và khoản 3 Điều 51 Luật Kế toán 2015, người làm kế toán có quyền hạn và trách nhiệm sau đây:

– Người làm kế toán có quyền độc lập về chuyên môn, nghiệp vụ kế toán.

– Người làm kế toán có trách nhiệm:

+ Tuân thủ các quy định của pháp luật về kế toán.

+ Thực hiện các công việc được phân công và chịu trách nhiệm về chuyên môn, nghiệp vụ của mình.

+ Khi thay đổi người làm kế toán, người làm kế toán cũ có trách nhiệm bàn giao công việc kế toán và tài liệu kế toán cho người làm kế toán mới. Người làm kế toán cũ phải chịu trách nhiệm về công việc kế toán trong thời gian mình làm kế toán.

NHỮNG ĐIỀU CẦN BIẾT VỀ KẾ TOÁN NĂM 2023

Chuyên viên pháp lý Ánh Hồng