Năm 2023, điều kiện hưởng BHYT 5 năm liên tục thay đổi thế nào?

Trong năm 2023, khi lương cơ sở được điều chỉnh, điều kiện hưởng BHYT 5 năm liên tục có thay đổi gì không? Đây là vấn đề khiến nhiều người thắc mắc.
Quyền lợi thanh toán khi dùng thẻ BHYT 5 năm liên tục
Khoản 5 Điều 12 Nghị định 146/2018/NĐ-CP quy định điều kiện để người tham gia BHYT được tính khoảng thời gian 5 năm liên tục như sau:
Thời gian tham gia BHYT 5 năm liên tục trở lên đối với đối tượng phải cùng chi trả chi phí khám bệnh, chữa bệnh. Thời gian tham gia bảo hiểm y tế liên tục là thời gian sử dụng ghi trên thẻ bảo hiểm y tế lần sau nối tiếp lần trước; trường hợp gián đoạn tối đa không quá 3 tháng.
Do đó, điều kiện để được tính 5 năm liên tục thì người tham gia BHYT:
– Phải đóng từ đủ 5 năm liên tục
– Có thời gian đóng BHYT gián đoạn tối đa 3 tháng.
Người tham gia BHYT 5 năm liên tục sẽ được hưởng 100% chi phí khám chữa trong phạm vi thanh toán của quỹ BHYT nếu:
– Khám, chữa bệnh đúng tuyến
– Có số tiền đồng chi trả chi phí khám, chữa bệnh trong năm lớn hơn 6 tháng lương cơ sở.
Số tiền đồng chi trả là khoản tiền mà người bệnh có thẻ BHYT phải cùng chi trả với cơ quan BHXH theo tỷ lệ % được hưởng của loại thẻ BHYT.
Tuy nhiên, người bệnh có thể đến khám, điều trị tại nhiều cơ sở y tế khác nhau trong một năm, do đó quyền lợi về BHYT 5 năm liên tục được giải quyết theo khoản 3 Điều 27 Nghị định 146/2018 như sau:
– Trường hợp người bệnh có số tiền cùng chi trả tại 1 lần hoặc nhiều lần khám, chữa bệnh tại cùng cơ sở khám, chữa bệnh đó lớn hơn 6 tháng lương cơ sở:
Cơ sở khám chữa bệnh không thu số tiền cùng chi trả lớn hơn 6 tháng lương cơ sở của người bệnh mà có trách nhiệm cung cấp hóa đơn thu đối với số tiền cùng chi trả đủ 6 tháng lương cơ sở để người bệnh có căn cứ đề nghị cơ quan BHXH xác nhận không phải cùng chi trả trong năm đó.
– Trường hợp người bệnh có số tiền cùng chi trả lũy kế trong năm tài chính tại các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh khác nhau hoặc tại cùng một cơ sở khám, chữa bệnh lớn hơn 6 tháng lương cơ sở:
Người bệnh mang chứng từ đến cơ quan bảo hiểm xã hội nơi cấp thẻ bảo hiểm y tế để thanh toán số tiền cùng chi trả lớn hơn 6 tháng lương cơ sở và nhận giấy xác nhận không phải cùng chi trả trong năm đó;
– Trường hợp người bệnh có số tiền cùng chi trả vượt quá 6 tháng lương cơ sở được tính từ ngày 1/1:
Quỹ bảo hiểm y tế thanh toán 100% chi phí khám bệnh chữa bệnh trong phạm vi quyền lợi của người bệnh kể từ thời điểm người bệnh tham gia đủ 05 năm liên tục đến hết ngày 31/12 của năm đó.

Năm 2023, điều kiện hưởng BHYT 5 năm liên tục thay đổi thế nào?

Năm 2023, điều kiện hưởng BHYT 5 năm liên tục thay đổi thế nào?
Theo quy định tại điểm c khoản 1 Điều 22 Luật BHYT năm 2008, sửa đổi, bổ sung năm 2014, người bệnh tham gia BHYT sẽ được hưởng chế độ BHYT 5 năm liên tục nếu đáp ứng đủ các điều kiện sau:
– Đã tham gia BHYT từ đủ 5 năm liên tục.
Thời điểm tham gia đủ 5 năm liên tục được ghi nhận trực tiếp trên thẻ BHYT của người dân. Các lần khám, chữa bệnh kể từ thời điểm đó sẽ được xem xét để tính hưởng BHYT 5 năm liên tục.
– Chi phí đồng chi trả của những đợt khám, chữa bệnh đúng tuyến trước đó trong năm đã lớn hơn 6 tháng lương cơ sở.
Số tiền đồng chi trả được hiểu là khoản tiền mà người bệnh phải cùng chi trả với cơ quan BHXH theo tỷ lệ % được hưởng trên thẻ BHYT. Ví dụ, mức hưởng trên thẻ BHYT là 80% thì mỗi lần đi khám, chữa bệnh đúng tuyến, người bệnh phải thanh toán 20% chi phí khám, chữa bệnh.
Năm 2023, do có sự thay đổi về lương cơ sở nên điều kiện về chi phí đồng chi trả của các lần khám, chữa bệnh đúng tuyến cũng có sẽ có sự điều chỉnh. Cụ thể, từ ngày 1/7/2023, lương cơ sở tăng từ 1,49 triệu đồng/tháng lên thành 1,8 triệu đồng/tháng.
Chính vì vậy, giới hạn về mức chi phí đồng chi trả của các lần khám, chữa bệnh cũng sẽ tăng. Theo đó, đến hết ngày 30/6/2023, người bệnh phải có chi phí đồng chi trả của những đợt khám, chữa bệnh đúng tuyến trước đó trong năm lớn hơn 8,94 triệu đồng để được xem xét hưởng BHYT 5 năm liên tục.
Từ ngày 1/7/2023, người bệnh phải có chi phí đồng chi trả của những đợt khám, chữa bệnh đúng tuyến trước đó trong năm lớn hơn 10,8 triệu đồng thì mới được xem xét hưởng BHYT 5 năm liên tục.
– Các lần đi khám chữa, bệnh sau đó phải đúng tuyến.
Một khi có đủ các điều kiện nêu trên, người bệnh nào cũng đều được quỹ BHYT thanh toán 100% chi phí khám, chữa bệnh trong phạm vi thanh toán của quỹ này. Điều này sẽ giúp người bệnh giảm bớt gánh nặng kinh tế khi phải điều trị trong thời gian dài.

Thủy Tiên (T/h)

Link nguồn: https://doisongphapluat.nguoiduatin.vn/dspl/tu-van-phap-luat-nam-2023-dieu-kien-huong-bhyt-5-nam-lien-tuc-thay-doi-the-nao-a559717.html