Lương cơ sở tăng từ ngày 1.7, người lao động, công nhân viên chức đóng BHYT thế nào?

Khi lương cơ sở tăng từ ngày 1.7, mức đóng bảo hiểm y tế (BHYT) tối đa của người lao động làm việc theo hợp đồng, cán bộ, công chức, viên chức sẽ tăng lên.

Nghị định 24/2023 của Chính phủ quy định mức lương cơ sở đối với cán bộ, công chức, viên chức và lực lượng vũ trang. Theo đó, từ ngày 1.7.2023, áp dụng mức lương cơ sở 1,8 triệu đồng/tháng (tăng 310.000 đồng so với mức lương cơ sở hiện nay là 1,49 triệu đồng).

Mức lương cơ sở dùng làm căn cứ tính mức lương trong các bảng lương, mức phụ cấp và thực hiện các chế độ khác; tính mức hoạt động phí, sinh hoạt phí theo quy định của pháp luật; tính các khoản trích và các chế độ được hưởng theo mức lương cơ sở.

Bảo hiểm xã hội (BHXH) TP.HCM cho biết, theo quy định hiện nay, mức đóng BHYT của cán bộ, công chức, viên chức = 1,5% x tiền lương tháng đóng BHXH bắt buộc.

Trong đó, tiền lương đóng BHXH bắt buộc của nhóm đối tượng này là tiền lương theo ngạch, bậc, cấp bậc quân hàm và các khoản phụ cấp chức vụ, phụ cấp thâm niên vượt khung, phụ cấp thâm niên nghề (nếu có). Mức tiền lương tháng đóng BHXH bắt buộc tối đa bằng 20 tháng lương cơ sở (tức tối đa là 36 triệu đồng).

Như vậy, khi mức lương cơ sở tăng lên từ ngày 1.7, mức đóng BHYT tối đa của cán bộ, công chức, viên chức nhà nước sẽ tăng lên.

Mức tăng cụ thể sẽ phụ thuộc vào hệ số lương mà người đó đang được nhận. Tuy nhiên, mức đóng BHYT tối đa sẽ tăng từ 447.000 đồng/tháng lên thành 540.000 đồng/tháng từ ngày 1.7.

Đối với người lao động đang làm việc theo hợp đồng tại doanh nghiệp thì áp dụng mức lương tối thiểu vùng. Tuy nhiên, khi lương cơ sở tăng cũng sẽ tác động đến mức đóng BHYT tối đa của nhóm này.

Cụ thể, theo quy định, mức tiền lương tháng đóng BHXH bắt buộc tối đa chỉ bằng 20 tháng lương cơ sở. Như vậy, khi lương cơ sở tăng, mức đóng BHYT tối đa của người lao động cũng sẽ tăng từ 447.000 đồng/tháng lên 540.000 đồng/tháng.

Ngoài ra, theo quy định, những người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã mỗi tháng phải đóng BHYT = 1,5% x tiền lương cơ sở.

Như vậy, từ ngày 1.7, mức đóng BHYT của nhóm này sẽ tăng từ 22.350 đồng/tháng lên 27.000 đồng/tháng.