Luật An ninh mạng

Sự phát triển của mạng xã hội góp phần quan trọng phát triển kinh tế – xã hội, bảo đảm quốc phòng – an ninh, song cũng tạo môi trường thuận lợi cho các hoạt động tác động, chuyển hóa chính trị, khủng bố và có thể bị sử dụng để tiến hành các cuộc tấn công mạng quy mô lớn phá hoại các mục tiêu, công trình quan trọng về an ninh quốc gia mà còn chiếm đoạt thông tin, tài liệu bí mật, chiếm đoạt để sử dụng các hệ thống dữ liệu lớn, dữ liệu nhanh phục vụ các ý đồ chính trị và hoạt động phạm tội.

Nguy cơ trên đã đặt ra yêu cầu bức thiết phải xây dựng và ban hành văn bản luật về an ninh mạng để phòng ngừa, đấu tranh, xử lý các hành vi sử dụng không gian mạng xâm phạm an ninh quốc gia, trật tự an toàn xã hội, quyền và lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân.

Vậy các hành vi sử dụng không gian mạng nào bị nghiêm cấm? Khi sử dụng Internet cần lưu ý những gì để tránh bị xử lý nếu phạm phải? Và luật quy định các hình thức xử lý vi phạm pháp luật về an ninh mạng như thế nào?
Tải tại đây.