Hướng dẫn chuyển đổi kỳ khai thuế từ tháng sang quý

1. Xác định kỳ kê khai thuế GTGT, TNCN theo quý

Người nộp thuế được khai thuế GTGT, TNCN theo quý nếu thuộc 01 trong 02 trường hợp quy định tại khoản 1 Điều 9 Nghị định 126/2020/NĐ-CP:

– Khai thuế giá trị gia tăng theo quý áp dụng đối với:

+ Người nộp thuế thuộc diện khai thuế giá trị gia tăng theo tháng được quy định tại điểm a khoản 1 Điều 8 Nghị định 126/2020/NĐ-CP nếu có tổng doanh thu bán hàng hoá và cung cấp dịch vụ của năm trước liền kề từ 50 tỷ đồng trở xuống thì được khai thuế giá trị gia tăng theo quý. 

Doanh thu bán hàng hóa, cung cấp dịch vụ được xác định là tổng doanh thu trên các tờ khai thuế giá trị gia tăng của các kỳ tính thuế trong năm dương lịch.

Trường hợp người nộp thuế thực hiện khai thuế tập trung tại trụ sở chính cho đơn vị phụ thuộc, địa điểm kinh doanh thì doanh thu bán hàng hóa, cung cấp dịch vụ bao gồm cả doanh thu của đơn vị phụ thuộc, địa điểm kinh doanh.

+ Trường hợp người nộp thuế mới bắt đầu hoạt động, kinh doanh thì được lựa chọn khai thuế giá trị gia tăng theo quý. Sau khi sản xuất kinh doanh đủ 12 tháng thì từ năm dương lịch liền kề tiếp theo năm đã đủ 12 tháng sẽ căn cứ theo mức doanh thu của năm dương lịch trước liền kề (đủ 12 tháng) để thực hiện khai thuế giá trị gia tăng theo kỳ tính thuế tháng hoặc quý.

– Khai thuế thu nhập cá nhân theo quý như sau:

+ Người nộp thuế thuộc diện khai thuế thu nhập cá nhân theo tháng được quy định tại điểm a khoản 1 Điều 8 Nghị định 126/2020/NĐ-CP nếu đủ điều kiện khai thuế giá trị gia tăng theo quý thì được lựa chọn khai thuế thu nhập cá nhân theo quý.

+ Việc khai thuế theo quý được xác định một lần kể từ quý đầu tiên phát sinh nghĩa vụ khai thuế và được áp dụng ổn định trong cả năm dương lịch.

2. Hướng dẫn chuyển đổi kỳ khai thuế từ tháng sang quý

Theo tiểu mục 2 Mục I Thủ tục ban hành kèm theo Quyết định 1462/QĐ-BTC năm 2022 quy định thực hiện thay đổi kỳ tính thuế giá trị gia tăng, thu nhập cá nhân từ tháng sang quý như sau:

Bước 1: Chuẩn bị Văn bản đề nghị thay đổi kỳ thuế từ tháng sang quý theo mẫu 01/ĐK-TĐKTT Thông tư 80/2021/TT-BTC.

Văn bản đề nghị thay đổi kỳ thuế từ tháng sang quý​

Bước 2: Nộp hồ sơ trực tiếp/qua bưu điện/online gửi đến cơ quan thuế quản lý trực tiếp trước ngày 31/01 của năm bắt đầu khai thuế theo quý.

Trường hợp sau ngày 31/01 của năm đủ điều kiện khai thuế theo quý mà không nộp hồ sơ thay đổi kỳ tính thuế từ tháng sang quý thì phải tiếp tục kê khai theo tháng.

Trường hợp thực hiện chuyển đổi kỳ khai thuế từ tháng sang quý online thì thực hiện như sau:

Truy cập vào trang thuedientu.gdt.gov.vn và đăng nhập bằng tài khoản doanh nghiệp (MST-QL) -> Khai thuế -> Đăng ký tờ khai -> Click Tra cứu -> Chọn Tờ khai thuế GTGT (kê khai theo quý) -> Chọn Đăng ký ngừng tờ khai -> Sau đó đăng ký tờ khai và kê khai theo tháng.

Bước 3: Cơ quan thuế tiếp nhận hồ sơ và giải quyết theo quy định

Cơ quan thuế thông báo chấp nhận/không chấp nhận hồ sơ chậm nhất là 01 ngày làm việc kể từ ngày ghi trên thông báo tiếp nhận hồ sơ.

3. Thời hạn phải nộp hồ sơ kê khai thuế theo quý là khi nào?

Căn cứ Điều 44 Luật Quản lý thuế 2019 quy định về thời hạn nộp hồ sơ khai thuế theo quý như sau:

– Chậm nhất là ngày thứ 20 của tháng tiếp theo tháng phát sinh nghĩa vụ thuế đối với trường hợp khai và nộp theo tháng;

– Chậm nhất là ngày cuối cùng của tháng đầu của quý tiếp theo quý phát sinh nghĩa vụ thuế đối với trường hợp khai và nộp theo quý.

Như vậy, thời hạn nộp hồ sơ theo quý chậm nhất làm ngày thứ 20 của tháng tiếp theo tháng phát sinh nghĩa vụ thuế đối với trường hợp khai và nộp theo tháng hoặc chậm nhất là ngày cuối cùng của tháng đầu của quý tiếp theo quý phát sinh nghĩa vụ thuế đối với trường hợp khai và nộp theo quý.

Nguồn: https://thuvienphapluat.vn/chinh-sach-phap-luat-moi/vn/thoi-su-phap-luat/tu-van-phap-luat/58746/huong-dan-chuyen-doi-ky-khai-thue-tu-thang-sang-quy