Hội nghị tổng kết công tác thanh tra – pháp chế năm học 2021-2022

Ngày 09/12/2022 Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh (ĐHQG-HCM) tổ chức Hội nghị tổng kết công tác thanh tra – pháp chế năm học 2021-2022.

Tham dự Hội nghị có lãnh đạo Ban Thanh tra, pháp chế ĐHQG-HCM, đại diện lãnh đạo và chuyên viên phụ trách công tác thanh tra, pháp chế các đơn vị thành viên và đơn vị trực thuộc ĐHQG-HCM.

Hội nghị đã nghe báo cáo về kết quả công tác thanh tra – pháp chế năm học 2021-2022 trong đó đánh giá những kết quả làm được, những hạn chế, tồn tại, khó khăn để có hướng khắc phục đồng thời trao đổi, thảo luận để hoàn thiện, định hướng các hoạt động công tác thanh tra, pháp chế năm học 2022-2023.

Công tác thanh tra, pháp chế ngày càng đóng vai trò quan trọng trong hoạt động của các đơn vị sự nghiệp công lập, nhất là đối với các đơn vị được phê duyệt đổi mới cơ chế hoạt động nhằm đảm bảo thực hiện đúng quy định của Pháp luật.

Hội nghị tổng kết công tác thanh tra – pháp chế năm học 2021-2022
Đại biểu dự hội nghị chụp hình lưu niệm