Được dùng tài khoản định danh điện tử mức 2 khi sang tên xe từ 15/8

Từ ngày 15/8/2023, Thông tư 24/2023/TT-BCA quy định về cấp, thu hồi đăng ký, biển số xe cơ giới có hiệu lực. Theo đó, cần nắm rõ 5 lưu ý sau đây, khi mua bán xe từ 15/8 để thuận tiện trong việc thực hiện, cụ thể:

THỨ NHẤT, bán xe được giữ lại biển số xe

Khi chuyển quyền sở hữu xe thì biển số định danh của chủ xe được cơ quan đăng ký xe thu hồi và cấp lại khi chủ xe đăng ký cho xe khác thuộc quyền sở hữu của mình.

Như vậy, khi bán xe cho người khác, chủ cũ vẫn được giữ lại biển số để cấp lại khi đăng ký xe khác thuộc quyền sở hữu của mình.

Ngoài ra, số biển số định danh được giữ lại cho chủ xe trong thời hạn 05 năm, kể từ ngày thu hồi; quá thời hạn nêu trên, nếu chủ xe chưa đăng ký thì số biển số định danh đó được chuyển vào kho biển số để đăng ký, cấp cho tổ chức, cá nhân theo quy định.

(căn cứ tại khoản 7 Điều 3 Thông tư 24/2023/TT-BCA)

THỨ HAI, phải thu hồi biển số trong 30 ngày nếu không sẽ bị phạt

Căn cứ tại điểm b khoản 4 Điều 6 Thông tư 24/2023/TT-BCA quy định:

Trong thời hạn 30 ngày, kể từ ngày làm giấy tờ chuyển quyền sở hữu xe, chủ xe phải làm thủ tục thu hồi; trường hợp quá thời hạn trên mà chủ xe không làm thủ tục thu hồi hoặc giao chứng nhận đăng ký xe, biển số xe cho tổ chức, cá nhân nhận chuyển quyền sở hữu xe làm thủ tục thu hồi thì trước khi giải quyết cơ quan đăng ký xe ra quyết định xử phạt đối với chủ xe về hành vi không làm thủ tục thu hồi theo quy định.

Trường hợp chủ xe không làm thủ tục thu hồi sau khi chuyển quyền sở hữu xe thì phải chịu trách nhiệm trước pháp luật về các hành vi vi phạm liên quan đến xe đó.

Như vậy, khi bán xe, chủ xe phải giữ lại chứng nhận đăng ký xe, biển số xe và nộp cho cơ quan đăng ký xe chứng nhận đăng ký xe, biển số xe để làm thủ tục thu hồi trong 30 ngày

THỨ BA, nộp hồ sơ thu hồi biển số, sang tên trên Cổng dịch vụ công

Tại Điều 15 Thông tư 24/2023/TT-BCA, chủ xe sẽ kê khai thu hồi đăng ký, biển số xe trên Cổng Dịch vụ công Quốc gia hoặc Cổng Dịch vụ công Bộ Công an; cung cấp mã hồ sơ đăng ký xe trực tuyến; nộp hồ sơ thu hồi và nhận giấy hẹn trả kết quả đăng ký xe theo quy định;

Chi tiết Hồ sơ thu hồi tại bài viết: Thông tư 24/2023/TT-BCA: Thủ tục đăng ký sang tên xe được áp dụng từ 15/8/2023

Sau khi kiểm tra hồ sơ xe hợp lệ, cơ quan đăng ký xe cấp chứng nhận thu hồi đăng ký, biển số xe theo quy định (có dán bản chà số máy, số khung và đóng dấu giáp lai của cơ quan đăng ký xe trên bản chà số máy, số khung xe): 01 bản trả cho chủ xe; 01 bản lưu hồ sơ xe; trường hợp mất chứng nhận đăng ký xe thì thực hiện xác minh theo quy định.

THỨ TƯ, được dùng tài khoản định danh điện tử mức 2 khi sang tên xe

Theo quy định tại Điều 14 Thông tư 24/2023/TT-BCA quy định về hồ sơ đăng ký sang tên, di chuyển xe, cá nhân, tổ chức, trong đó đối với Giấy tờ của chủ xe có thể sử dụng tài khoản định danh điện tử mức 2 thay cho CCCD khi thực hiện thủ tục sang tên xe.

Xem thêm tại Điều 10 Thông tư 24/2023/TT-BCA.

Xem chi tiết tại: Một số lưu ý khi dùng tài khoản định danh điện tử mức 2 khi sang tên xe từ 15/8/2023

THỨ NĂM, các bước sang tên xe

Trình tự sang tên xe thực hiện theo quy định tại Điều 15 Thông tư 24/2023/TT-BCA

Bước 1: Bên bán xe thu hồi đăng ký, biển số xe

Bước 2: Bên mua xe thực hiện đăng ký sang tên, di chuyển xe.

Xem chi tiết các bước sang tên xe tại bài viết: Thông tư 24/2023/TT-BCA: Thủ tục đăng ký sang tên xe được áp dụng từ 15/8/2023

Trên đây là 05 lưu ý cho người dân khi mua bán xe từ ngày 15/8/2023.

Xem chi tiết tại Thông tư 24/2023/TT-BCA có hiệu lực từ ngày 15/8/2023 và thay thế Thông tư 58/2020/TT-BCA.

Nguồn: https://thuvienphapluat.vn/cong-dong-dan-luat//05-luu-y-khi-mua-ban-xe-tu-158-duoc-dung-tai-khoan-dinh-danh-dien-tu-muc-2-khi-sang-ten-xe-207085.aspx?fbclid=IwAR0Sumtc-BiTZmzyS26rHkH_CEuaQMVW4nCMxgFRDz-W6aTS79__TwYGzf8