Công tác phát triển đảng viên trẻ gắn liền với sứ mệnh đào tạo nhân lực chất lượng cao, bồi dưỡng nhân tài của ĐHQG-HCM

LTS: Nhân dịp kỷ niệm 93 năm ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam (3/2/1930 – 3/2/2023), Ban biên tập Website ĐHQG-HCM đã có cuộc trao đổi với PGS.TS Vũ Hải Quân – Bí thư Đảng ủy, Giám đốc ĐHQG-HCM, về công tác phát triển đảng viên tại Đảng bộ ĐHQG-HCM thời gian qua.

Công tác phát triển đảng viên trẻ gắn liền với sứ mệnh đào tạo nhân lực chất lượng cao, bồi dưỡng nhân tài của ĐHQG-HCM
PGS.TS Vũ Hải Quân – Bí thư Đảng ủy, Giám đốc ĐHQG-HCM. Ảnh: Thiện Thông

* Trước hết, xin ông chia sẻ quan điểm của Đảng ủy ĐHQG-HCM về công tác phát triển đảng viên trẻ tại Đảng bộ ĐHQG-HCM.

– Đảng bộ ĐHQG-HCM trực thuộc Đảng bộ TP.HCM, gồm 14 tổ chức đảng (11 đảng bộ cơ sở và 3 chi bộ cơ sở), với 165 chi bộ. Đến cuối năm 2022, Đảng bộ ĐHQG-HCM có 2.473 đảng viên, trong đó có 826 đảng viên là sinh viên (chiếm 33,40%).

Công tác phát triển đảng viên trẻ gắn liền với sứ mệnh đào tạo nhân lực chất lượng cao, bồi dưỡng nhân tài của ĐHQG-HCM. Nhiều lãnh đạo cao cấp của Đảng, Nhà nước và địa phương, nhiều nhà khoa học, doanh nhân có ảnh hưởng lớn trong nước và quốc tế đã được đào tạo, bồi dưỡng và trưởng thành từ ĐHQG-HCM.

Như vậy, ngay từ khi còn ngồi trên ghế nhà trường, các thế hệ sinh viên của ĐHQG-HCM đã phải thường xuyên trau dồi phẩm chất đạo đức, bồi đắp lý tưởng, niềm tin và tinh thần trách nhiệm, không ngừng học tập và làm chủ tri thức mới.

Trong tương lai, các em cũng sẽ là những thế hệ lãnh đạo mới, có năng lực dẫn dắt, thúc đẩy sự phát triển kinh tế – xã hội, phát triển và ứng dụng khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo, có khả năng đề xuất các mô hình tăng trưởng kinh tế mới, đóng góp quan trọng cho công cuộc xây dựng đất nước, thúc đẩy tiến bộ xã hội, làm giàu thêm kho tàng tri thức nhân loại.

* Trên cơ sở quan điểm này, công tác lãnh đạo, chỉ đạo và kết quả phát triển đảng viên tại Đảng bộ ĐHQG-HCM thời gian qua ra sao, thưa ông?

– Trên cơ sở tổng kết kinh nghiệm thực tiễn và những hạn chế được chỉ ra trong công tác kết nạp đảng viên nhiệm kỳ trước, Ban Thường vụ Đảng ủy ĐHQG-HCM đã ban hành Chỉ thị số 01-CT/ĐU về lãnh đạo công tác kết nạp đảng viên tại Đảng bộ ĐHQG-HCM nhiệm kỳ 2020-2025.

Bên cạnh đó, Ban Thường vụ Đảng ủy đã triển khai hệ thống các giải pháp nhằm tăng cường công tác phát triển đảng viên trong Đảng bộ như: Tổ chức hội nghị công tác kết nạp đảng viên là đoàn viên công đoàn; Tổ chức hội nghị kết nạp đảng viên là sinh viên; Thí điểm ủy quyền quyền kết nạp đảng viên và thi hành kỷ luật bằng hình thức khai trừ cho 3 đảng ủy cơ sở (Đảng ủy Trường ĐH Bách Khoa, Đảng ủy Trường ĐH Khoa học Tự nhiên, Đảng ủy Trường ĐH Khoa học Xã hội và Nhân văn)…

Công tác kết nạp đảng viên tại Đảng bộ ĐHQG-HCM trong thời gian qua đã đạt được một số kết quả đáng khích lệ, có sự chuyển biến rõ rệt, góp phần tăng cường số lượng và chất lượng đội ngũ đảng viên. Cụ thể: từ tháng 6/2020 đến tháng 12/2022, Đảng bộ ĐHQG-HCM đã kết nạp được 290 đảng viên mới. Trong đó, đảng viên là sinh viên chiếm tỷ lệ 49,3%. Đảng viên mới kết nạp có học vị giáo sư, phó giáo sư và trình độ sau đại học chiếm tỷ lệ 56,7%.

* Để tiếp tục đẩy mạnh công tác phát triển đảng viên, xin ông cho biết nhiệm vụ của các cấp ủy thuộc Đảng bộ ĐHQG-HCM trong thời gian tới là gì?

– Để tăng cường công tác kết nạp đảng viên mới trong thời gian tới, trước hết mỗi cấp ủy đảng và đảng viên trong toàn Đảng bộ ĐHQG-HCM cần tiếp tục quán triệt và nhận thức sâu sắc rằng phát triển đảng viên là trách nhiệm gắn liền với sứ mệnh xây dựng và phát triển ĐHQG-HCM. Trên cơ sở đó, trong những năm còn lại của nhiệm kỳ 2020-2025, Đảng bộ ĐHQG-HCM cần bám sát chỉ đạo của Ban Thường vụ Thành ủy, Đảng ủy ĐHQG-HCM; thực hiện nghiêm Chỉ thị số 01-CT/ĐU, trong đó chú trọng công tác tạo nguồn quần chúng ưu tú, công tác lãnh đạo, chỉ đạo, kiểm tra, giám sát của cấp ủy các cấp; đánh giá việc thí điểm ủy quyền quyền kết nạp đảng viên, thi hành kỷ luật khai trừ đảng viên, qua đó tiếp tục xem xét ủy quyền cho những cơ sở đảng đảm bảo tiêu chuẩn, điều kiện và năng lực thực hiện theo quy định…

* Trân trọng cảm ơn ông!

Nguồn: https://vnuhcm.edu.vn/su-kien-sap-dien-ra/cong-tac-phat-trien-dang-vien-tre-gan-lien-voi-su-menh-dao-tao-nhan-luc-chat-luong-cao-boi-duong-nhan-tai-cua-dhqg-hcm/343932316864.html?fbclid=IwAR0fO50BklVRGBlQ3CE9NJEHHa8aJr84WqTP0Un0mZcj3iDOgRblkXopEvw