Làm gần hết năm thì bị cắt hợp đồng, em có được lương tháng 13?

Em ký hợp đồng vô thời hạn với công ty. Hiện công ty cắt giảm nhân sự muốn chuyển em qua công ty khác để làm thời vụ.

Với việc làm này, công ty em có đang vi phạm luật? Công ty có phải bồi thường hợp đồng cho em không?

Năm nay em làm được 10 tháng, nếu nghỉ việc hoặc chuyển sang công ty thứ ba theo yêu cầu, cuối năm có được hưởng tiền thưởng tháng 13 không?

Luật sư tư vấn

Theo Điều 39 Bộ luật Lao động năm 2019, người sử dụng lao động đơn phương chấm dứt hợp đồng lao động không thuộc các trường hợp quy định tại Điều 36 thì bị coi là đơn phương chấm dứt hợp động lao động trái luật.

Việc công ty chuyển bạn sang công ty khác vì lý do cắt giảm nhân sự không thuộc trường hợp người sử dụng lao động được đơn phương chấm dứt hợp đồng lao động.

Điều 42 Luật này quy định, người sử dụng lao động chỉ được cho người lao động thôi việc trong trường hợp thay đổi cơ cấu công nghệ hoặc vì lý do kinh tế, dẫn đến việc không thể sắp xếp được việc làm cho người lao động sau khi đã xây dựng phương án sử dụng lao động.

Do đó, nếu công ty cho bạn thôi việc mà không thuộc trường hợp vì lý do thay đổi cơ cấu công nghệ hoặc vì lý do kinh tế; hoặc các trường hợp được đơn phương chấm dứt hợp đồng lao động quy định tại Điều 36 Bộ luật Lao động, thì việc công ty đơn phương chấm dứt hợp đồng lao động với bạn như trên là trái luật.

Công ty, theo đó, phải thực hiện các nghĩa vụ sau:

+ Phải nhận người lao động trở lại làm việc theo hợp đồng lao động đã giao kế.

+ Phải trả tiền lương, đóng bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp trong những ngày người lao động không được làm việc và phải trả thêm cho người lao động một khoản tiền ít nhất bằng 2 tháng tiền lương theo hợp đồng lao động.

+ Trong trường hợp không còn vị trí, công việc đã giao kết trong hợp đồng lao động mà người lao động vẫn muốn làm việc thì hai bên thỏa thuận để sửa đổi, bổ sung hợp đồng lao động.

+ Trường hợp vi phạm quy định về thời hạn báo trước quy định tại khoản 2 Điều 36 của Bộ luật này thì phải trả một khoản tiền tương ứng với tiền lương theo hợp đồng lao động trong những ngày không báo trước.

+ Trường hợp người lao động không muốn tiếp tục làm việc thì người sử dụng lao động phải trả trợ cấp thôi thôi việc theo quy định.

+ Trường hợp người sử dụng lao động không muốn nhận lại người lao động thì còn phải bồi thường thêm cho người lao động một khoản tiền ít nhất bằng 02 tháng tiền lương theo hợp đồng lao động.

Nếu bạn nghỉ việc và chuyển sang công ty thứ ba như công ty yêu cầu thì việc hưởng lương tháng thứ 13 sẽ thực hiện theo quy định của công ty mới.

Bộ luật Lao động hiện hành không có quy định cụ thể về điều kiện để người lao động được hưởng lương tháng thứ 13.

Luật sư Phạm Thanh Bình
Công ty Luật Bảo Ngọc, Hà Nội